E-tidsbestilling

For at du kan benytte dig af vores E-tidsbestilling, skal du være oprettet som bruger. Det gør du ved at trykke på E-tjenester. Hvis du er oprettet som bruger trykker du på Patientportalen.  

Normalt er der afsat 15 min. pr. konsultation. Har du flere emner kan det blive nødvendigt at give dig en ny tid til disse.

Tid til kørekort, attester, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, mindre operative indgreb, årskontrol for forhøjet blodtryk og sukkersyge samt medicingennemgang kan ikke bestilles elektronisk, da der ofte skal afsættes mere tid til disse konsultationer.

Sygebesøg foregår efter nærmere aftale med lægen. 

Vi henstiller venligst til at konsultationstiderne onsdag aften reserveres til de patienter der pga. arbejde har svært ved at komme til konsultationerne i dagtiden.

Den afsatte tid bedes respekteret, så ventetiden for den næste patient ikke forlænges. 

Afbud: Ligeså beder vi venligst om, at man melder afbud hurtigt muligt til en planlagt tid, såfremt du ikke kan komme.