Hvem er vi?

Lægehuset Lundevej 12, 1. sal er et lægehus med 4 praktiserende læger: Anne Vejlstrup, Kim Solgaard, Ulrik Nyholm og Elena Iakoupova. Alle er speciallæger i almen medicin.
Der er tilknyttet 3 deltidsansatte sygeplejersker.
Vi har fælles sekretariat med lægerne i stuen, hvor der er ansat 1 lægesekretær og 4 visitationssygeplejersker.

Lægehuset deltager i uddannelsen af læger både på 1. og 12. semester på Københavns Universitet. 
Begge praksis deltager endvidere i videreuddannelsen af læger, idet der altid er ansat en eller to yngre læger - henholdsvis praksisreservelæger og uddannelsesamanuenser - tag godt imod dem.

Vi har ikke elevator, men har mulighed for at se gangbesværede patienter i stueetagen.